Eren

ATATÜRK'ÜN KIZI ,tam bir winnie the pooh hayranı, panda sever, burun takıntılı ve heralde 7/24 çiğköfte yiyebilicek, çiğköfte den başka aşka inanmayan, hayatında henüz bir tane insan sıfatına layık canlı tanımamış olan şansız kişi.. işte o ben oluyorum

Is this life?

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

I wont never give up

You’re so f**king special
I wish I was special

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter